AkzoNobel: Global Decision Maker is een innovatief staaltje maatwerk

AkzoNobel is ‘s werelds grootste producent van verf en coatings en een belangrijke producent van speciale chemicaliën. Het bedrijf heeft activiteiten in meer dan 80 landen en 55.000 werknemers wereldwijd.

AkzoNobel

55.000
Medewerkers
80
Landen

Mijn business unit, Automotive & Aerospace Coatings, verkoopt autolakken voor het herstel van auto’s. Altares Dun & Bradstreet heeft bijgedragen aan een reductie van onze achterstallige vorderingen met maar liefst 60 procent.’

avatar john doe
Michael van der Steen
SBU Credit Manager

1.    De uitdaging

Meer inzicht in debiteuren

Voor ons partnerschap met Altares Dun & Bradstreet heb ik veel waardering. Ik ben vooral tevreden met het maatwerk dat ze leveren.

In een tijd van kredietcrisis en inzakkende markten besloot AkzoNobel zijn partnerschap met Altares Dun & Bradstreet te intensiveren. ‘Onze eerste behoefte was inzicht te krijgen in de kwaliteit van onze debiteurenportefeuille. De tweede wens was vervolgens over een betere methode te beschikken om deze portefeuille te monitoren, met name de grotere klanten. Tot slot zochten we naar een eenvoudigere manier om onze kredietlimieten vast te stellen. We werken binnen AkzoNobel met de drie c’s: customers, costs en cash. Met deze focus zijn we de klantenportefeuille gaan screenen, die wereldwijd is verdeeld over meer dan 20 landen. Daarbij waren we voornamelijk uit op het besparen van tijd in onze landenorganisaties. Door voor hen het werk eenvoudiger te maken, kunnen ze zich concentreren op de collectie van geld. Tot de introductie van Altares Dun & Bradstreet werkte elk land met eigen tools, die niet voldeden aan de standaarden die wij centraal voor ogen hadden. Een andere doelstelling van ons was dat we structuur wilden aanbrengen in het beoordelingsproces van onze kredietlimieten. Dankzij Altares Dun & Bradstreet zijn we binnen het bedrijf uniformer gaan werken.

2    De oplossing

Global Decision Maker (GDM)

‘Voor onze eerste behoefte adviseerde Altares Dun & Bradstreet ons om Portfolio Manager te gebruiken. Daarna werd voor het monitoren van de debiteuren DBAI als meest geschikte product aangeraden. Voor het vaststellen van onze kredietlimieten was een standaardoplossing niet voldoende en moest er maatwerk worden geleverd.

Uiteindelijk hebben we gekozen voor Global Decision Maker (GDM). We hebben een regressieanalyse gedaan om te kijken of er een samenhang is te ontdekken tussen klanten, die specifiek is voor bijvoorbeeld een branche. We hebben samen het portfolio van onze klanten over de afgelopen twee jaar geanalyseerd. Daardoor kregen we inzicht in welke klanten niet hadden betaald, maar ook in de signalen die zij hadden afgegeven.’
Data van de hoogste kwaliteit
Een andere belangrijke toegevoegde waarde van Altares Dun & Bradstreet is de specifieke kennis van scoringsmodellen. Verder is de data van hoge kwaliteit. Naast de data uit openbare bronnen zoals de Kamer van Koophandel voegt Altares Dun & Bradstreet veel extra informatie toe (zoals betalingservaringen, incasso’s, concernstructuren en interviews). Met de aanvullende kwaliteitscontrole door Altares Dun & Bradstreet kunnen wij op die informatie vertrouwen.’

3.    Het resultaat

Top-300 klanten onder de loep

De resultaten waren opzienbarend. Zo liepen de achterstallige vorderingen met 60 procent terug. Michael van der Steen: ‘Daarnaast zijn onze betalingstermijnen met 15 tot 20 procent teruggebracht. Dankzij Portfolio Manager hebben we toegang tot een systeem waarin we kunnen zien wat onze klanten doen op groepsniveau, maar ook op brancheniveau. DBAI geeft ons de kans om de top-300 van onze klanten te monitoren.

Bij AkzoNobel wordt 80 procent van de omzet door 20 procent van de klanten gegenereerd. Daarom is het belangrijk dat we ons zo volledig informeren over deze groep. Global Decision Maker zie ik als het mooiste resultaat. Naar aanleiding van de regressieanalyse is een model gebouwd, dat klantenlijsten vervaardigt met een indeling in ‘goed’ en ‘nader bekijken’. Wij zijn wat betalingen betreft een aparte branche. In de telecomindustrie blijven mensen altijd wel bellen en telefoons kopen, crisis of niet. In onze sector zie je dat mensen in crisistijd minder uitgeven aan het repareren van schade aan hun auto.’
Akzo Nobel - gebouw

"Wij zijn wat betalingen betreft een aparte branche. In de telecomindustrie blijven mensen altijd wel bellen en telefoons kopen, crisis of niet. In onze sector zie je dat mensen in crisistijd minder uitgeven aan het repareren van schade aan hun auto.”

Voor ons partnerschap met Altares Dun & Bradstreet heb ik veel waardering. Ik ben vooral tevreden met het maatwerk dat ze leveren. Binnen Altares Dun & Bradstreet was er het besef dat voor bedrijven die in de Fortune 500 staan, een standaardoplossing niet voldoet. AkzoNobel is internationaal actief en heeft behoefte aan innovatieve producten. Altares Dun & Bradstreet heeft oog voor het speelveld waarbinnen grote bedrijven zich begeven. Met hun maatwerk zijn ze geschikt als partner op het hoogste niveau.”