Nederlandse bedrijven betalen in coronaperiode vaker op tijd dan eind 2019

Rotterdam, 17 december 2020 – In de eerste helft van 2020, de periode waarin de coronacrisis uitbrak, betaalde er meer Nederlandse bedrijven hun rekeningen op tijd dan in de laatste helft van 2019. In de eerste helft van 2020 betaalde 73,3 procent van de Nederlandse bedrijven de nota’s binnen de gestelde termijn, in de tweede helft van 2019 was dit nog 69,2 procent. Dit blijkt uit de halfjaarlijkse Payment Study dat bedrijfsdataspecialist Altares Dun & Bradstreet wereldwijd uitvoert.

Overheidssteun leidt tot een tsunami van 3800 faillissementen

Rotterdam, 8 oktober 2020 – De uitstel van executie van bedrijven, leidt tot een tsunami van ruim 3.800 faillissementen. Dit blijkt uit een data-analyse van ruim 3 miljoen organisaties uitgevoerd door bedrijfsdataspecialist Altares Dun & Bradstreet. Sinds het begin van de coronacrisis is het aantal faillissementen laag, zelfs lager dan voor de coronacrisis. Dit is een gevolg van de overheidssteun die ervoor moet zorgen dat de normaliter gezonde organisaties tijdens de crisis overeind blijven. Een bijeffect van deze steunpakketten is dat financieel ongezonde organisaties, ook wel zombiebedrijven genoemd, ook niet failliet gaan. De verwachting is dat het faillissement van de inmiddels bijna vierduizend zombiebedrijven zich alsnog zal voltrekken.

Nieuwe vereniging voor zakelijke B2B informatie roept op tot behoud vrij gebruik bedrijfsinformatie

Rotterdam, 7 september 2020 – Vijf toonaangevende spelers op het gebied van bedrijfsinformatie hebben hun krachten gebundeld in de nieuwe Vereniging voor zakelijke B2B informatie. Deze branchevereniging heeft als doel het opzetten en bewaken van gezamenlijke kwaliteitsstandaarden en het behartigen van de collectieve belangen van zakelijke informatieleveranciers in Nederland. Het behoud van een goede toegang tot bedrijfsinformatie, privacy en rechtszekerheid zijn daarbij de belangrijkste thema’s.

De coronacrisis zorgt voor evenveel faillissementen tijdens dieptepunt crisis 2013

Rotterdam, 23 juli 2020 – In het vierde kwartaal van 2020 tot aan het vierde kwartaal van 2021 zullen er in Nederland 1.760 faillissementen plaatsvinden in de bouwsector. Dit is drie-en-een-half keer zoveel als in het jaar 2019. De horeca blijft relatief gespaard: met 510 faillissementen gaat 0,58 procent van de sector failliet. Deze cijfers komen uit een data-analyse van ruim 3 miljoen organisaties uitgevoerd door bedrijfsdataspecialist Altares Dun & Bradstreet. De sector die relatief het hardst geraakt wordt, is de transportsector. Maar liefst 0,96 procent van de transportbedrijven zal komend jaar failliet gaan. Dat leidt tot 663 faillissementen.

Exponentiële toename risico’s internationale handel

Rotterdam, 6 maart 2020 – De vooruitzichten voor grensoverschrijdende bedrijven zijn in het eerste kwartaal van 2020 het slechtst sinds zes jaar. Dit blijkt uit het Global Business Risk Report (GBRR) van bedrijfsdataspecialist Altares Dun & Bradstreet. Dit rapport rangschikt de grootste bedreigingen voor het bedrijfsleven op basis van de potentiële impact van elk risicoscenario. Aan ieder risico wordt een score toegekend. Hoe hoger de score, hoe hoger het risico.