Onze UBO Database: Beyond the UBO

In onze UBO Database vind je eigenaren, aandeelhouders en pseudo-UBO’s vanaf 0,01% eigenaarschap van miljoenen bedrijven wereldwijd. Deze personen linken we aan bedrijven en bedrijfsentiteiten binnen complexe juridische bedrijfsstructuren: zo ontstaat een diep en volledig beeld van eigenaarschap. Dit noemen we Beyond the UBO, en helpt bedrijven om écht risicobewust te worden.

UBO structuren

Beyond the UBO

Introductie

UBO's bij Altares

Wereldwijd UBO's vaststellen

Eigenaren

Aandeelhouders

Pseudo-UBO’s

Onze UBO database

Wat is een UBO bij Altares?

Wereldwijd identificeren we bedrijven met ons unieke D-U-N-S-nummer. Deze bedrijven worden top -> bottom aan elkaar verbonden en zo ontstaat een bedrijfsstructuur. Hieraan verbinden we personen en bedrijven die een eigendom hebben in deze bedrijven. Wij identificeren eigenaren, aandeelhouders en pseudo-UBO’s vanaf 0,01% eigenaarschap en jij stelt zelf o.b.v. je richtlijnen de UBO vast.

Voorbeeld van een UBO bij Altares

Dit voorbeeld laat zien hoe lastig het kan zijn om alle begunstigden in beeld te krijgen. Vaak wordt een UBO gezien als een begunstigde met >25% aandeelhouderschap. In dat geval zouden er drie UBO’s (B. Jansen, C. Jansen en P. Pieters) zijn, terwijl er nog een vierde begunstigde (A. Jansen) is. Veel bedrijven zouden vaststellen dat er drie UBO’s, maar in totaal zijn er dus vier begunstigden die een risico kunnen vormen.

Bedrijfsstructuur met UBO's
Beneficial
Owner Type
Beneficial
Owner Name
Degree of
Seperation
Direct
Ownership
%
Indirect
Ownership
%
Beneficial
Ownership
%
Bedrijven
Jansen Eigendom BV
1
50
Bedrijven
Pieters Invest BV
1
50
Individuën
P. Pieters
2
50
50
Bedrijven
Jansen Invest BV
2
50
Individuën
A. Jansen
3
0.01
0.01
Individuën
B. Jansen
3
25
25
Individuën
C. Jansen
3
25
25
Bedrijfsstructuur met UBO's

onze ubo database

Wat maakt de UBO Database van Altares uniek?

UBO's wereldwijd

Wereldwijd UBO’s vaststellen

Doordat een organisatie vaak uit verschillende lagen, dochter-, en moedermaatschappijen bestaat, is het complex om te achterhalen wie nu eigenlijk de belanghebbende(n) van de onderneming is, zeker als entiteiten in verschillende landen gevestigd zijn. Om de UBO vast te kunnen stellen, heb je een database nodig die wereldwijd verbanden tussen personen en bedrijven kan leggen. De UBO Database van Altares heeft een wereldwijde dekking. 

UBO’s wereldwijd

Relationele én visuele database

Om zo’n spinnenweb aan bedrijven begrijpelijk te maken, visualiseren we de verbanden. Ze worden overzichtelijk geschetst en tegelijk zie je in welke mate iemand eigenaar is van een bepaald bedrijf. Met ons compliance platform indueD kun je met één druk op de knop directe en indirecte percentages aandeelhoudersbelang in kaart brengen en visualiseren. Ook kun je eenvoudig filteren om de voor jou relevante aandeelhouders en UBO’s te bepalen.

Beyond the UBO

Tick in the box of risicobewust?

Steeds meer bedrijven hebben als doel om bewust te ondernemen. Ze willen geen risico lopen op reputatieschade en willen alleen zakendoen met bedrijven die aansluiten bij hun ethische waarden en regelgeving. Voor deze bedrijven is een UBO meer dan een tick-in-the-box.

Het verschil tussen onze UBO Database en lokale UBO registers, is dat lokale registers alleen UBO’s vastleggen – geen aandeelhouders en bestuurders. Daarbij verschillen de voorwaarden van de UBO registers per land, zoals in Nederland waar een UBO een minimaal belang van 25% moet hebben. Dit maakt lokale UBO registers lastig bruikbaar voor internationale KYC-screening.

Bedrijven die zich bewust van hun risico’s willen zijn, moeten het complete plaatje weten: de complete en wereldwijde bedrijfsstructuur met daarin de aandeelhouders, bestuurders en eigenaren vanaf 0,01% eigenaarschap.

Het complete complianceplaatje

Met onze UBO Database kun je wereldwijd UBO’s vaststellen vanaf 0,01% eigenaarschap en écht risicobewust ondernemen.

Steeds meer bedrijven hebben als doel om bewust te ondernemen. Ze willen geen risico lopen op reputatieschade en willen alleen zakendoen met bedrijven die aansluiten bij hun ethische waarden en regelgeving. Voor deze bedrijven is een UBO meer dan een tick-in-the-box.

Het verschil tussen onze UBO Database en lokale UBO registers, is dat lokale registers alleen UBO’s vastleggen – geen aandeelhouders en pseudo-UBO’s. Ook verschillen de voorwaarden van UBO registers per land, in Nederland bijvoorbeeld, waar een UBO minimaal 25% belang moet hebben. Dit maakt lokale UBO registers lastig bruikbaar voor internationaal due diligence management.

Bedrijven die zich bewust van hun risico’s willen zijn, moeten het complete plaatje weten: de complete en wereldwijde bedrijfsstructuur met daarin de eigenaren, aandeelhouders en pseudo-UBO’s vanaf 0,01% eigenaarschap.

Hoe werkt het

De juiste informatie verkrijgen

Onze UBO Database geeft antwoord op de belangrijkste vragen in het due diligence proces.

Zijn ze?

Waar is?

Wat is?

Wie zijn?

Compliance & groei

Grondig je relaties screenen, maar wel klantvriendelijk

Wil jij je organisatie optimaal beschermen, maar tegelijk bijdragen aan groei? Je kan onze UBO Database ‘onder water’ inzetten tijdens je due diligence proces. Als een nieuwe klant zich aanmeldt, bijvoorbeeld via je website, screenen wij dit bedrijf ongemerkt terwijl je je nieuwe klant met open vizier ontvangt. De uitkomst van de screening kun je automatiseren in je eigen systemen en applicaties, zoals het al dan niet accepteren van de klant.

Versnel je due diligence proces

De uitkomst van de screening kun je automatiseren in je eigen systemen en applicaties, zodat je je due diligence proces versnelt tot wel 80%.

UBO Database

Meer weten?

We laten je graag kennismaken met onze UBO Database en de mogelijkheden voor jouw organisatie.

UBO-structuren

Direct vs. indirect
aandeelhouderschap

Het vaststellen van UBO is relatief rechttoe rechtaan voor een openbaar vermeld bedrijf met directe aandeelhouders. Het wordt echter lastiger als aandeelhouderschap wordt verbloemd door meerdere lagen van indirect ownership. Deze ownership-structuren brengen flinke risico’s met zich mee en vergen daarom grotere zorgvuldigheid van complianceteams, zodat zij kunnen aantonen dat ze alle mogelijke maatregelen hebben getroffen om UBO te identificeren.

Beneficial ownership kan het beste gevisualiseerd worden als een reeks directe of indirecte relaties. In de volgende diagrammen hebben we de verschillende niveaus van ownership tussen belanghebbenden en entiteiten weergegeven. In dit voorbeeld is persoon P1 rechtstreeks eigenaar van onderneming C1 en bezit 30% van de aandelen. Persoon P2 is een indirecte eigenaar van onderneming C1 en bezit 70% van de aandelen.

Dit diagram visualiseert een typisch scenario dat illustreert hoe organisaties de UBO van een doelonderneming bepalen. In deze situatie zijn de aandelen in handen van meerdere personen. In dit voorbeeld bezit Persoon 2 81,33% van de aandelen van A Holdings Ltd. Het niveau van en de ondergrens voor ownership waar een organisatie mee wil werken, is onder meer afhankelijk van zijn risicobereidheid. Voor grondige identificatie van UBO’s is betrouwbare informatie en, voor zover nodig, gedetailleerd onderzoek vereist.

In dit scenario zijn er meerdere niveaus van indirect ownership. De drie belanghebbenden zijn duidelijk gemarkeerd in oranje vakjes. In dit geval heeft de heer Vos een belang van 32% in doelonderneming A. (50% x 65% = 32%), de heer de Wit heeft 14% en de heer Maas 50%. Nota bene: heer de Wit heeft zowel een direct als een indirect belang in bedrijf B.

Binnen deze constructie creëren organisaties een lus waarin ze belangen in andere bedrijven in dezelfde lus bezitten alsmede mogelijk aandelen in zichzelf. Door het eigendomspercentage van elk bedrijf op te tellen, zal bij veel organisaties in de lus 100% van hun ownership terug te leiden tot andere bedrijven in de lus. Is dat niet het geval, dan representeert het tekort het percentage dat volgens het aandeelhoudersregister in het bezit is van individuen. Deze opgegeven percentages zullen lager zijn dan wat de individuen daadwerkelijk bezitten en beheren wanneer zij de enige personen zijn die betrokken zijn bij de lus.

Direct en indirect ownership: leg de puzzelstukjes aan elkaar

Beneficial ownership kan het beste gevisualiseerd worden als een reeks directe of indirecte relaties. In de volgende diagrammen hebben we de verschillende niveaus van ownership tussen belanghebbenden en entiteiten weergegeven.

In dit voorbeeld is persoon P1 rechtstreeks eigenaar van onderneming C1 en bezit 30% van de aandelen. Persoon P2 is een indirecte eigenaar van onderneming C1 en bezit 70% van de aandelen.