Onze UBO Database: Beyond the UBO

In onze UBO Database vind je eigenaren, aandeelhouders en pseudo-UBO’s vanaf 0,01% eigenaarschap van miljoenen bedrijven wereldwijd. Deze personen linken we aan bedrijven en bedrijfsentiteiten binnen complexe juridische bedrijfsstructuren: zo ontstaat een diep en volledig beeld van eigenaarschap. Dit noemen we Beyond the UBO, en helpt bedrijven om écht risicobewust te worden.

UBO structuren
Introductie

UBO's bij Altares

Wereldwijd UBO's vaststellen

Eigenaren

Aandeelhouders

Pseudo-UBO’s

Onze UBO database

Wat is een UBO bij Altares?

Wereldwijd identificeren we bedrijven met ons unieke D-U-N-S-nummer. Deze bedrijven worden top -> bottom aan elkaar verbonden en zo ontstaat een bedrijfsstructuur. Hieraan verbinden we personen en bedrijven die een eigendom hebben in deze bedrijven. Wij identificeren eigenaren, aandeelhouders en pseudo-UBO’s vanaf 0,01% eigenaarschap en jij stelt zelf o.b.v. je richtlijnen de UBO vast.

Voorbeeld van een UBO bij Altares

Dit voorbeeld laat zien hoe lastig het kan zijn om alle begunstigden in beeld te krijgen. Vaak wordt een UBO gezien als een begunstigde met >25% aandeelhouderschap. In dat geval zouden er drie UBO’s (B. Jansen, C. Jansen en P. Pieters) zijn, terwijl er nog een vierde begunstigde (A. Jansen) is. Veel bedrijven zouden vaststellen dat er drie UBO’s, maar in totaal zijn er dus vier begunstigden die een risico kunnen vormen.

Bedrijfsstructuur met UBO's
Beneficial
Owner Type
Beneficial
Owner Name
Degree of
Seperation
Direct
Ownership
%
Indirect
Ownership
%
Beneficial
Ownership
%
Bedrijven
Jansen Eigendom BV
1
50
Bedrijven
Pieters Invest BV
1
50
Individuën
P. Pieters
2
50
50
Bedrijven
Jansen Invest BV
2
50
Individuën
A. Jansen
3
0.01
0.01
Individuën
B. Jansen
3
25
25
Individuën
C. Jansen
3
25
25
Bedrijfsstructuur met UBO's

onze ubo database

Wat maakt de UBO Database van Altares uniek?

UBO's wereldwijd

Wereldwijd UBO’s vaststellen

Doordat een organisatie vaak uit verschillende lagen, dochter-, en moedermaatschappijen bestaat, is het complex om te achterhalen wie nu eigenlijk de belanghebbende(n) van de onderneming is, zeker als entiteiten in verschillende landen gevestigd zijn. Om de UBO vast te kunnen stellen, heb je een database nodig die wereldwijd verbanden tussen personen en bedrijven kan leggen. De UBO Database van Altares heeft een wereldwijde dekking. 

UBO’s wereldwijd

Relationele én visuele database

Om zo’n spinnenweb aan bedrijven begrijpelijk te maken, visualiseren we de verbanden. Ze worden overzichtelijk geschetst en tegelijk zie je in welke mate iemand eigenaar is van een bepaald bedrijf. Met ons compliance platform indueD kun je met één druk op de knop directe en indirecte percentages aandeelhoudersbelang in kaart brengen en visualiseren. Ook kun je eenvoudig filteren om de voor jou relevante aandeelhouders en UBO’s te bepalen.

Beyond the UBO

Tick in the box of risicobewust?

Steeds meer bedrijven hebben als doel om bewust te ondernemen. Ze willen geen risico lopen op reputatieschade en willen alleen zakendoen met bedrijven die aansluiten bij hun ethische waarden en regelgeving. Voor deze bedrijven is een UBO meer dan een tick-in-the-box.

Het verschil tussen onze UBO Database en lokale UBO registers, is dat lokale registers alleen UBO’s vastleggen – geen aandeelhouders en bestuurders. Daarbij verschillen de voorwaarden van de UBO registers per land, zoals in Nederland waar een UBO een minimaal belang van 25% moet hebben. Dit maakt lokale UBO registers lastig bruikbaar voor internationale KYC-screening.

Bedrijven die zich bewust van hun risico’s willen zijn, moeten het complete plaatje weten: de complete en wereldwijde bedrijfsstructuur met daarin de aandeelhouders, bestuurders en eigenaren vanaf 0,01% eigenaarschap.

Het complete complianceplaatje

Met onze UBO Database kun je wereldwijd UBO’s vaststellen vanaf 0,01% eigenaarschap en écht risicobewust ondernemen.

Steeds meer bedrijven hebben als doel om bewust te ondernemen. Ze willen geen risico lopen op reputatieschade en willen alleen zakendoen met bedrijven die aansluiten bij hun ethische waarden en regelgeving. Voor deze bedrijven is een UBO meer dan een tick-in-the-box.

Het verschil tussen onze UBO Database en lokale UBO registers, is dat lokale registers alleen UBO’s vastleggen – geen aandeelhouders en pseudo-UBO’s. Ook verschillen de voorwaarden van UBO registers per land, in Nederland bijvoorbeeld, waar een UBO minimaal 25% belang moet hebben. Dit maakt lokale UBO registers lastig bruikbaar voor internationaal due diligence management.

Bedrijven die zich bewust van hun risico’s willen zijn, moeten het complete plaatje weten: de complete en wereldwijde bedrijfsstructuur met daarin de eigenaren, aandeelhouders en pseudo-UBO’s vanaf 0,01% eigenaarschap.

Hoe werkt het

De juiste informatie verkrijgen

Onze UBO Database geeft antwoord op de belangrijkste vragen in het due diligence proces.

Zijn ze?

Waar is?

Wat is?

Wie zijn?