Van data naar inzicht: Predictive Analytics

Hoe neem je als bedrijf de beste beslissingen? De toverformule: zorg dat je precies weet wat er speelt én gaat spelen. Makkelijk gezegd, steeds makkelijker gedaan. Business analytics, het vakgebied dat zich hierover buigt, gaat namelijk met grote sprongen vooruit.

Allereerst omdat bedrijven kunnen beschikken over een explosief groeiende hoeveelheid data, zowel intern als extern. Bovendien worden de tools waarmee je deze data om kunt smeden tot inzichten iedere dag slimmer. Door die twee ontwikkelingen wordt ook de predictive analytics steeds beter. Wat die voorspelt? De toekomst natuurlijk.