Gemeenten voldoen rekeningen nog steeds te laat

Leestijd 5 minuten | Geschreven door Anne de Geus | 6 juni, 2012

Persberichten

Bijna 80 procent van de Nederlandse gemeenten is nog steeds niet in staat binnen 30 dagen rekeningen aan het bedrijfsleven te voldoen. Dat blijkt uit een analyse die Dun & Bradstreet op verzoek van MKB-Nederland heeft uitgevoerd.

Gemeenten voldoen rekeningen nog steeds te laat

Van de 303 onderzochte gemeenten betaalt 21 procent zelfs pas gemiddeld 46 tot 87 dagen na factuurdatum. Het Overijsselse Borne komt als beste uit de bus: daar krijgen bedrijven gemiddeld binnen 17 dagen hun geld.

MKB-Nederland hamert al langere tijd op verbetering van het betaalgedrag van overheden aan het midden- en kleinbedrijf. Juist omdat de liquiditeitspositie bij veel bedrijven nog altijd onder druk staat, is het belangrijker dan ooit dat klanten – en de overheid voorop – op tijd hun rekeningen voldoen. De rijksoverheid lukt het inmiddels in de meeste gevallen om binnen 30 dagen te betalen, maar de lokale overheden blijven nog duidelijk achter, aldus de ondernemersorganisatie.

De 303 door Dun & Bradstreet onderzochte gemeenten doen er gemiddeld 38,5 dag over om hun rekeningen te voldoen. Twee procent (zes gemeenten) betaalt sneller dan de gebruikelijke 30 dagen. Borne is met 17 dagen de snelste van Nederland, gevolgd door Oldenzaal (20), Oostflakkee (21), Enschede (22), Maasdonk (26) en Borsele (29). Bijna 20 procent (57 gemeenten) betaalt gemiddeld 30 dagen na factuurdatum. Een derde (90 gemeenten) voldoet de rekening in 30 tot 35 dagen, nog eens 28 procent (85 gemeenten) heeft daar 36 tot 45 dagen voor nodig. In 21 procent van de gemeenten (65) moeten ondernemers 46 tot liefst 90 dagen wachten op hun geld.

MKB-Nederland constateert dat steeds meer gemeenten weliswaar oog hebben voor deze problematiek, maar dat in de praktijk nog een wereld te winnen is. Gemeenten die er een ondernemersvriendelijk klimaat op willen nahouden, kunnen het eenvoudigweg niet maken het lokale bedrijfsleven zo lang op hun geld te laten wachten. Voor mkb-bedrijven zijn lokale overheden vaak belangrijke opdrachtgevers. Gemiddeld een op de drie mkb-ondernemers werkt met enige regelmaat in opdracht van een gemeente.

Ranglijst

Dun & Bradstreet heeft op verzoek van MKB-Nederland het feitelijke betalingsgedrag (in aantal dagen vertraagd) van de Nederlandse gemeenten in kaart gebracht. MKB-Nederland heeft op grond van die gegevens een ranglijst gemaakt. De ranglijst laat zien welke betalingstermijn de gemeenten formeel hanteren (de inkoopvoorwaarden) en in welke mate ze zich daar in de praktijk aan houden. Een gemeente die een betalingstermijn hanteert van 14 dagen en die met 12 dagen overschrijdt, scoort in deze lijst beter dan een gemeente die 30 dagen hanteert en ook werkelijk binnen die termijn betaalt.

Toelichting ranglijst

De ranglijst is gebaseerd op het gemiddeld aantal dagen waarbinnen een factuur betaald wordt. Dit is berekend door het combineren van de D&B Paydex en de inkoopvoorwaarden van de gemeenten.

D&B Paydex: gemiddeld aantal dagen vertraagde betaling (na vervaldatum factuur) op basis van betalingservaringen. Eén ervaring betreft alle facturen van 1 zakenrelatie over een periode van maximaal 20 maanden. De paydex is een gewogen gemiddelde waarbij ook de hoogte van de factuurbedragen wordt meegenomen. De paydex is gebaseerd op alle ervaringen en facturen die bij D&B bekend zijn en omvat dus maar een deel van alle facturen die aan een gemeente verstuurd worden. Er wel is een drempel aangehouden van het minimaal aantal ervaringen dat bekend moet zijn om in de analyse opgenomen te worden.

Groot: minimaal 30 ervaringen
Middel: minimaal 15 ervaringen
Klein: minimaal 10 ervaringen

Inkoopvoorwaarden: betalingstermijn die gemeenten formeel hanteren (volgens website).

Paydex + inkoopvoorwaarden = Gemiddeld aantal dagen waarbinnen een factuur betaald wordt.

Bij een gelijk aantal dagen in deze berekening, is gekeken naar het percentage van de ervaringen waarbij binnen de overeengekomen termijn betaald is. Als ook dit percentage gelijk is, komt de gemeente met de meeste ervaringen het hoogste in de lijst.

Deel via social media

Anne de Geus

Marketing Campaign Officer

Whitepaper

Credit Monitoring

Kansen voor jouw organisatie in beeld

Een kredietcheck bij klantacceptatie is waardevol, maar ook meteen verouderd. Het échte kredietrisico begint eigenlijk juist pas nadat je een klant hebt geaccepteerd. De oplossing: monitor de financiële gezondheid van je klanten real-time.

Pdf van 16 pagina’s, 0,4 MB
Credit Monitoring

Een free trial van één van onze producten? Zo geregeld!

Een bedrijf of D-U-N-S nummer opzoeken?

Een artikel of onderwerp opzoeken?

Suggesties

Je keuze voor

quizz outcome