Dun & Bradstreet Faillissementenscore

Goede kredietbeslissingen nemen is niet altijd even makkelijk. Om risico’s objectief en consistent te meten en te beoordelen, moet u over een veelvoud aan informatie beschikken. De D&B Faillissementenscore maakt risico’s zichtbaar en meetbaar en is gebaseerd op een zo groot mogelijk aantal bedrijfsgegevens. Zijn berekeningswijze garandeert objectiviteit en consistentie en stelt je in staat uw ‘bad debt’ te verminderen.

RATING & SCORES

D&B Faillissementenscore

Goede kredietbeslissingen nemen is niet altijd even makkelijk. Om risico’s objectief en consistent te meten en te beoordelen, moet u over een veelvoud aan informatie beschikken. De D&B Faillissementenscore maakt risico’s zichtbaar en meetbaar en is gebaseerd op een zo groot mogelijk aantal bedrijfsgegevens. Zijn berekeningswijze garandeert objectiviteit en consistentie en stelt u in staat uw ‘bad debt’ te verminderen.

De D&B Faillissementenscore is:

  • een dynamische risico-indicator van de kans dat een onderneming binnen 12 maandenhaar activiteiten zal staken
  • een volgens de regels van de kunst statistisch bepaalde en mathematisch berekende score die bedrijfsfaillissementen voorspelt
  • een verfijning van de D&B Rating, voor kredietbeslissingen die een diepgaandere analyse vereisen
  • een percentielscore op een schaal van 1 tot 100 waarmee een bedrijf wordt gepositioneerd tegenover alle andere bedrijven in de D&B database
  • een score beschikbaar voor alle bedrijven (ook voor bedrijven die geen financiële rekeningen publiceren) in 24 Europese landen.

Snel en makkelijk te interpreteren

De D&B Faillissementenscore is een voorspellende indicator voor bedrijfsfaillissementen. De D&B Faillissementenscore verfijnt de risicoschaal van 1 tot 4 van de D&B Rating tot een schaal van 1 tot 100. Hoe hoger de D&B Faillissementenscore, hoe beter de status van dat bedrijf en hoe kleiner de kans dat dit bedrijf binnen de volgende 12 maanden haar activiteiten zal staken.
D&B Faillissementenscore

De berekening van de D&B Faillissementenscore

Een team van D&B specialisten is erin geslaagd door middel van moderne statistische scoringtechnieken de data-elementen te identificeren die bepalend zijn voor het succes of het falen van een bedrijf. Het zijn deze data-elementen die gebruikt worden in de berekening van de D&B Rating en de D&B Faillissementenscore. Dit zijn niet alleen financiële gegevens! Na de identificatie van de voorspellende data-elementen, wordt aan elk element een aantal “punten” toegekend. Om de vergelijkbaarheid te bevorderen wordt dit puntenaantal daarna omgerekend naar een schaal van 1 tot 100 (percentielscore).

De D&B Faillissementenscores worden dagelijks herberekend. Halfjaarlijks wordt het Scoremodel geëvalueerd op doeltreffendheid en indien nodig aangepast. De D&B Faillissementenscore is landspecifiek: voor elk land werd een score ontwikkeld op basis van de beschikbare data in dat land.

De voordelen van de D&B Faillissementenscore

  • Snellere besluitvorming – door uw kredietbesluitvorming te baseren op de D&B Faillissementenscore kunt u op effectieve wijze de tijd die nodig is voor de verwerking van aanvragen, verminderen.
  • Betere beslissingen en verminderde blootstelling aan niet-invorderbare schuld – door de fijnere schaal van de D&B Faillissementenscore kunt u nauwkeuriger beslissingen nemen en u daardoor beter afschermen tegen slecht betalende klanten.
  • Verhoogde efficiëntie en productiviteit – door automatisering van de gemakkelijke of standaard aanvragen (ongeveer 70% van alle kredietbeslissingen!) kunt u uw aandacht en tijd toespitsen op onderzoek van de moeilijkere gevallen.
  • Consistentere en objectievere kredietbeslissingen – door bij uw kredietbeslissingen beroep te doen op de D&B Faillissementenscore kunt u de consistentie en objectiviteit binnen de besluitvormingsprocessen verbeteren.
  • Effectief beheer van uw portefeuille – de D&B Faillissementenscore maakt het risico zichtbaar en meetbaar. Daardoor bent u beter in staat het individuele en globale risico van uw debiteurenbestand in te schatten, in kaart te brengen en te beheren.

Automatiseren aan de hand van de D&B Faillissementenscore

Dankzij haar voorspellende kracht kan de D&B Faillissementenscore een centrale rol spelen binnen geautomatiseerde beslissingssystemen. Kredietbeslissingen worden automatisch genomen door de 1 tot 100-schaal van de D&B Faillissementenscore op te splitsen in de categorieën “aanvaarden,weigeren en/of terugverwijzen”. Bovendien kan de D&B Faillissementenscore ook geïntegreerd worden in het eigen kredietbeleid van het bedrijf.
Mockup Cover Maatwerkoplossingen voor automatische krediet waardigheids check en fraude-indicatoren bij klantaccpetatie

Maatwerkoplossingen voor automatische kredietwaardigheidscheck en fraude-indicatoren bij klantacceptatie

De maatwerkoplossingen van Altares Dun & Bradstreet voor customized scoring en voorspellende fraude-indicatoren helpen onze klanten om klantacceptatiechecks te automatiseren en mogelijke fraude vroeg te signaleren. Het resultaat? Beslissingen die passen bij je risk appetite. Enorme tijdbesparingen. En ook medewerkers zonder finance- of compliance-achtergrond kunnen voortaan kredietbeslissingen nemen.

Waarmee kunnen we je helpen?

Is er een veelbelovende lead binnengekomen? Goed zo! Maar nu is het tijd om een aantal zakelijke beslissingen te nemen. Ga je hem accepteren als klant? Mag hij op krediet kopen en zo ja op welke voorwaarden? Gebruik bij het maken van deze beslissingen onze betrouwbare bedrijfsinformatie, zoals onze kredietrisicodata. Dan voorkom je dat je zakendoet met bedrijven die eigenlijk niet kunnen voldoen aan hun financiële verplichtingen. Lees meer.

Kennis van en inzicht in jouw markt is bepalend voor je succes. De Dun & Bradstreet Data Cloud is de grootste in zijn soort en stelt je in staat om uitgebreide analyses te maken, jouw marktaandeel en marktpenetratie inzichtelijk te maken en groeimogelijkheden te ontdekken.

Hoeveel bedrijven zijn er eigenlijk binnen een bepaalde regio en hoe groot zijn deze bedrijven? Hoeveel bedrijven zijn actief binnen een specifieke branche en hoeveel mensen werken er? Je kunt zelf snel en eenvoudig tellingen en selecties maken in de internationale bedrijven database van D&B op basis van vele criteria. Zo maak je inzichtelijk waar jij je het beste op kunt richten en waar jouw kansen op succes het grootste zijn. Lees verder

Door onze rijke database te integreren in jouw ERP-systeem kan je op vele manieren profiteren. Zo maak je en houdt je je data schoon binnen je hele organisatie. Je kan direct vanuit jouw bedrijfsapplicatie jouw klant en prospectinformatie valideren en verrijken. Actuele informatie wordt direct toegankelijk binnen je ERP en je kan het gebruiken om jouw acceptatieproces te automatiseren en scoringsmodel te verbeteren. Lees meer.

Bijna 70% van de Nederlandse BV’s is via aandelen verbonden met een ander bedrijf in Nederland of internationaal. Meer dan 30% van de Nederlandse BV’s en NV’s hebben een link met het buitenland. De Dun & Bradstreet Data Cloud is de meest volledige en betrouwbare bron voor inzicht in de Nederlandse én buitenlandse relaties van je zakenpartners, variërend van kleine onbekende ondernemingen tot de grootste multinationals met duizenden vestigingen. Lees meer.

Een initiële check bij het selecteren van een leverancier is niet afdoende. Belangrijk is vervolgens alle wijzigingen in risico’s inzichtelijk te maken en te monitoren. Zo blijf je exact op de hoogte hoe de risico’s zich in jouw totale supply chain ontwikkelen. Alleen met deze informatie kan je alle risico’s binnen jouw portfolio juist inschatten. Lees meer.

Een bedrijf of D-U-N-S nummer opzoeken?

Een artikel of onderwerp opzoeken?

Suggesties

Je keuze voor

quizz outcome