ESG: Wat ging er aan vooraf?

Henrica Westhoeve
25 augustus 2022 - Leestijd 3 minuten

ESG is een goede drijfveer als het gaat om het uitoefenen van ethische bedrijfspraktijken. Nadat enkele rampen plaatsvonden werd het steeds belangrijker om wereldwijde stappen te zetten in ESG en ethisch handelen. Maar welke gebeurtenissen droegen bij aan de ontwikkelingen van ESG en welke stappen zijn er gezet?

ESG & Bedrijven

Environment Social Governance, (ESG, ookwel Milieu, Sociaal en Goed Bestuurschap genoemd) zorgt er voor dat bedrijven tijdens hun dagelijkse werkzaamheden rekening moeten houden met sociale- en milieuvraagstukken. Een organisatie die zich actief bezig houdt met ESG is ook vaker bezig met ethische vraagstukken en duurzame ontwikkelingen. Het kan daarbij gaan om tal van goede praktijken: het beperken van eigen milieu impact, het zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, het bevorderen om van diversiteit, groenere producten en diensten, het stimuleren van lokale werkgelegenheid en het bestrijden van witwaspraktijken en corruptie.

Het begrip ESG is ontstaan als reactie op de wereldwijde milieuproblemen die zich sinds de jaren zeventig hebben voorgedaan, en is versterkt na een aantal rampen die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan: dwangarbeid, het dumpen van afval in rivieren door industriëlen, instortingen van gebouwen, chemische ongevallen, enz.

Alles over ESG weten? Bekijk onze kennispagina voor ESG.

Voorbeelden van rampen die laten zien hoe belangrijk ESG is

  • 1976: chemisch ongeval in Seveso – Italië – giftige stoffen ontsnapten uit een chemische fabriek, waardoor de omgeving werd besmet, kinderen in het ziekenhuis werden opgenomen en duizenden dieren doodgingen (gebrek aan noodplan). Dit ongeval was zo ernstig dat de Europese Unie richtlijnen opstelden zie de naam ‘Sevesorichtlijnen’ kregen (PDF richtlijnen). In Nederland zijn deze richtlijnen omgevormd in de Bzro 2015 en in België zijn er meerdere wetten van gemaakt.
  • 1986: kernongeval in Tsjernobyl – Oekraïne – explosie veroorzaakt door een ongecontroleerde verhoging van het vermogen van een reactor, met als gevolg een zeer grote besmetting over een gebied van honderden kilometers van het milieu met straling wat op de korte als op de lange termijn grote negatieve gevolgen had, 20.000 doden (instabiele reactor, te traag systeem voor noodstop, onvoldoende aandacht voor het risico en veiligheidsregels).
  • 1999: schipbreuk van de Erika – voor de kust van Bretagne – Frankrijk – de door Total gehuurde en gecharterde olietanker is gezonken tijdens het vervoer van tienduizenden tonnen stookolie die in zee zijn gestroomd, waarbij honderdduizenden vogels, maar ook waterfauna en -flora, over 400 km kust zijn omgekomen (schip in slechte staat, geen rekening gehouden met het slechte weer).
  • 2019: brand in de chemische fabriek Lubrizol in Rouen – Frankrijk – de brand ontstond om nog onbekende redenen, op een onbekende plaats, en trof magazijnen en de opslagplaats, waarbij een dikke zwarte rook van meer dan 20 km werd gevormd, zonder doden of gewonden (verschillende eerdere ongevallen, aanwezigheid van gevaarlijke producten niet gemeten).

ESG, ISO 26000 en Global Compact

ISO 26000 norm

De ISO 26000, gepubliceerd in november 2010, is een norm die richtlijnen vastlegt voor ESG, die bepaalt hoe organisaties kunnen en moeten bijdragen tot duurzame ontwikkeling, en verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van hun beslissingen en activiteiten. Hoewel 99 landen hebben deelgenomen aan de ontwikkeling van deze norm, hebben sommige landen niet voor de norm gestemd (onder andere De Verenigde Staten, India, Luxemburg, Turkije en Cuba).

Deze verantwoordelijkheid vertaalt zich in ethisch gedrag dat bijdraagt tot duurzame ontwikkeling (een concept van economische groei dat rekening houdt met ecologische en sociale beperkingen), met inachtneming van de internationale wetten en normen, de verwachtingen van de belanghebbenden, de mensenrechten, eerlijke praktijken en respect voor de consument. De ISO 26000 is een set richtlijnen, geen eisen, hierdoor kun je er geen certificaat voor behalen en berust de ISO dus op het vrijwilligheidsprincipe.

Global Compact

Het Global Compact, dat in 2000 door de Verenigde Naties is geïnitieerd, moedigt bedrijven aan zich maatschappelijk verantwoord op te stellen, in overeenstemming met de waarden van de Verenigde Naties, de mensenrechten, de internationale arbeidsnormen, het milieu en de bestrijding van corruptie. Ondertekening van het Global Compact is vrijwillig en verplicht de ondertekenaars tot jaarlijkse vooruitgang op de vier terreinen van het Compact: mensenrechten, internationale arbeidsnormen, het milieu en corruptiebestrijding. Ook moet een jaarlijks verslag (Communication on Progress – COP) worden ingediend. Enkele bekende Nederlandse bedrijven die hieraan meedoen zijn KPMG, Randstad en Altares Dun & Bradstreet.

Na de ramp in Tsjernobyl kwam ontwikkeling van wereldwijde normen omtrent ESG in een sneltreinvaart. Nu de ISO 26000 en het Global Compact zijn ontwikkeld is het tijd om wetten te definiëren voor ESG zodat bedrijven meer de noodzaak voelen om zich actief bezig te houden met ESG.

Interesse gewekt?

Deel via social media

Interesse gewekt?

Vul je gegevens in of bel ons direct.
We nemen binnen één werkdag contact met je op.
Of bel ons direct
Nederland (afdeling verkoop) +31 (0)10 322 03 04 België +32 (0)2 765 00 21

Whitepaper

Credit Monitoring

Kansen voor jouw organisatie in beeld

Een kredietcheck bij klantacceptatie is waardevol, maar ook meteen verouderd. Het échte kredietrisico begint eigenlijk juist pas nadat je een klant hebt geaccepteerd. De oplossing: monitor de financiële gezondheid van je klanten real-time.

Pdf van 16 pagina’s, 0,4 MB
Credit Monitoring

Een free trial van één van onze producten? Zo geregeld!

Een bedrijf of D-U-N-S nummer opzoeken?

Een artikel of onderwerp opzoeken?

Suggesties

Je keuze voor

quizz outcome