Wat is de Wwft?

Wwft staat voor wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Ook de Customer Due Dilligence (CDD) en KYC worden hier besproken.

Wwft - Index

Wat is de Wwft?

Wwft staat voor wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en is sinds 2008 in werking getreden. De naam vertelt eigenlijk al wat de betekenis van deze wet is. Deze wet moet er voor zorgen dat het voor criminelen lastiger is om hun geld wit te wassen en geld voor iedereen die te maken heeft met geldstromen of dure aankopen. Zo is de wet van toepassing op geldverstrekkers, maar ook op makelaarskantoren en luxe juweliers.

Wat betekent de Wwft voor mij als bedrijf?

Val je als bedrijf onder de Wwft? Dan zijn er een aantal dingen die je verplicht bent om te doen. Het eerste hiervan is een onderzoek naar je klanten. Dit staat bekend als Wwft check, maar ook als customer due diligence onderzoek of Know Your Customer (KYC) check. Daarnaast ben je ook verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-NL (Financial Intelligence Unit Nederland).
wwftbesluit

Een Wwft check uitvoeren

Tijdens een onderzoek naar je klanten kijk je naar mogelijke kans die bestaat dat een klant geld witwast of eventueel terrorisme financiert. Je moet als bedrijf deze risico’s kunnen inschatten. Lukt dit niet, dan mag je geen diensten verlenen aan de klant. Volgens de website van de Overheid moet je het volgende in ieder geval vaststellen:

– De identiteit van de klant
– Als de klant iemand vertegenwoordigd moet je kunnen vaststellen of dit ook legaal is
– De uiteindelijke belanghebbende van de klant (de UBO)
– Het doel van de klant
– Inzicht krijgen in transacties van de klant en dit blijven controleren (monitoring)

Wanneer is een uitgebreide Wwft check verplicht?

Een Wwft check is verplicht bij elke nieuwe klant die zich bij jou meldt. Daarnaast kun je dit ook doen wanneer er twijfel ontstaat of de klant wel de juiste gegevens verstrekt, maar ook als er een risico bestaat dat de klant geld witwast of terrorisme financiert. Je moet een Wwft check altijd doen als een klant één of meerdere transacties doet van in totaal minstens €15.000.

Ongebruikelijke transacties en de Wwft

Eerder kon je lezen over grote transacties, maar wat zijn precies ongebruikelijke transacties die je moet onderzoeken? In grote lijnen is ongebruikelijk alles wat buiten het normale patroon van de klant valt. Hiermee bedoelen we natuurlijk niet grote bedragen die uitgegeven worden aan de welbekende supermarkten. Iedere klant heeft zo zijn eigen betaalpatronen. Alles wat hier buiten valt vergt extra aandacht. Denk bijvoorbeeld aan een klant die opeens een veel grotere bestelling wilt plaatsen en hier geen goede verklaring voor heeft. Of klanten die opeens grote bedragen valuta aan het omwisselen zijn terwijl zij niets met deze markten te maken hebben. Ook is het verstandig om extra alert te zijn op betalingen naar landen met een hoog risico en landen waar sancties tegen gelden.

Controle op de Wwft

Omdat de Wwft een grote alomvattende wet is waar veel soorten bedrijven zich aan moeten houden is er per branche een toezichthouder die de Wwft handhaaft. Volgens de Overheid zijn dit de volgende instanties:

Toezichthouder
Branche
Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft
Makelaars, taxateurs, handelaren, pandhuizen en postadresverstrekkers
De Nederlandsche Bank
Banken, kredietinstellingen, betaaldienstverleners (bijv. Adyen), wisselinstellingen, elektronische geldinstellingen, levensverzekeraars, trustkantoren, betaaldienstagenten, cryptoaanbieders
De Autoriteit Financiële Markten
Beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen, financiële dienstverleners die levensverzekeringen afsluiten
Bureau Financieel Toezicht
Accountants, belastingadviseurs, notarissen en vergelijkbare bedrijven
De Nederlandse orde van advocaten
Advocaten
Kansspelautoriteit
Kansspelaanbieders

Uitvoeringsbesluit Wwft

Een uitvoeringsbesluit geeft meestal meer handvatten om een wet of meerdere wetten beter te kunnen handhaven. Het zijn verduidelijkingen op een bestaande wet met nadere regels en uitwerkingen van definities.

Bij dit uitvoeringsbesluit worden definities toegelicht en zijn er regels omtrent betrouwbaarheid en integere bedrijfsvoering toegevoegd. Het volledige uitvoeringsbesluit is hier te raadplegen.

Wat is CDD?

Customer Due Diligence (CDD) is ook wel bekend onder de noemer Know Your Customer. Dit begrip betekent letterlijk: gepaste zorgvuldigheid met de klant. Elk bedrijf heeft een due diligence plicht en hierdoor dus ook een customer due diligence beleid. Due diligence draait om integriteit en om een klant of andere derde partij beter te leren kennen. Met wie doet je bedrijf zaken? Kan de klant of leverancier een risico vormen (zowel financieel als wettelijk)? Zo voorkomt een bedrijf dat het zaken doet met frauduleuze/criminele partijen.

wwftonderzoek

Financiële instellingen dragen vaak de grootste verantwoordelijkheid als het aankomt op een due diligence proces. Zij hebben immers de beste kijk op verschillende geldstromen van een bedrijf en moeten daarom verreweg aan de meeste wetten omtrent due diligence voldoen. Denk aan de wwft, en internationaal aan de AML6. Ook vallen veel bedrijven onder de sanctiewet, of onder alle eerdergenoemde wetten. Een due diligence proces bestaat vaak uit een KYC check.

Voordelen van CDD

Door een goed en gestroomlijnd CDD-proces te hebben geniet je van een hoop voordelen. Enkele hiervan zijn:
– Door proactief onderzoek te doen weet je vooraf of je zaken kunt/mag doen met de klant;
– Je voldoet aan de Wwft-wet en bouwt tegelijkertijd een audit trail op;
– Een goede reputatie van je bedrijf (behouden);
– Zorgen voor een integere bedrijfsvoering

Customer Due Diligence onderzoek & KYC Check

Een KYC check/CDD onderzoek doe je als bedrijf voordat je een nieuwe zakenrelatie aangaat. Dit kan een prospect zijn, maar ook mogelijke leveranciers of andere derde partijen waarmee je wilt samenwerken. Met een KYC check verzeker je dat het bedrijf waarmee je zaken gaat doen integer is en niet gesanctioneerd is of een groot zakelijk risico oplevert.

KYC_check

KYC checks zijn op meerdere manieren uit te voeren. Vaak begint een KYC check met het verifiëren van de klant. Is Bedrijf A inderdaad Bedrijf A? Vervolgens ga je de aandeelhouders, bestuurders en uiteindelijk belanghebbenden vaststellen (UBO check). Het bedrijf en de UBO’s moeten vervolgens gescreend worden op sancties, en er wordt gekeken of je als bedrijf inderdaad zaken mag doen met dit bedrijf (compliance onderdeel). Dit proces moet vervolgens worden vastgelegd in een audit trail, zodat controlerende instanties kunnen nagaan of alle stappen (juist) zijn doorgelopen. Een KYC check eindigt op drie manieren. Je kunt dit het beste vergelijken met een stoplicht:

stoplicht groen
Groen - Je mag zaken doen met deze klant (geen bijzonderheden gevonden),
stoplicht oranje
Oranje - Je mag zaken doen met deze klant, maar er zijn onderdelen waar je extra aandacht aan moet besteden (bijzonderheden gevonden),
stoplicht rood
Rood - Je mag geen zaken doen met deze klant (het bedrijf is gesanctioneerd of er zijn andere bijzonderheden die voorkomen dat je zaken mag doen).

Een KYC check is vaak een tijdrovend proces, vooral wanneer je internationaal zaken doet. Gelukkig zijn er veel manieren om dit proces te versnellen of zelfs in zijn geheel te automatiseren. Verschillende opties zijn hier te vinden.

Een bedrijf of D-U-N-S nummer opzoeken?

Een artikel of onderwerp opzoeken?

Suggesties

Je keuze voor

quizz outcome