Company wallet more important than ethical compass for 15 percent of chief executives

Leestijd 6 minuten | Geschreven door Anne de Geus | 3 juni, 2021

News

Uit een analyse van Altares Dun & Bradstreet onder 350 eindbeslissers, blijkt dat één op de zes eindverantwoordelijken het niet uitmaakt of een zakelijke relatie geld witwast zolang er aan de betaalverplichting wordt voldaan. Schrikbarend vindt David Verheecke, Managing Director Benelux.

Kwart eindverantwoordelijken gaat zakelijke relatie aan op basis van onderbuikgevoel

Rotterdam, 3 juni 2021 – Bijna één op de zes (15%) eindverantwoordelijken maakt het niet uit of een zakelijke relatie fraude pleegt of geld witwast, zolang deze maar aan zijn financiële verplichtingen naar de organisatie voldoet. Dat blijkt uit onderzoek van bedrijfsdataspecialist Altares Dun & Bradstreet, uitgevoerd onder 350 werkenden die eindbeslisser zijn binnen hun werkgebied. Opvallend is dat vrouwen zich veel vaker laten leiden door hun ethisch kompas. Van hen vindt slechts tien procent de bedrijfsportemonnee belangrijker dan het ethisch gedrag van hun zakelijke relatie, dit percentage is bij mannen bijna twee keer zo hoog is (19%).

Onderbuikgevoel krijgt voorkeur boven cijfers

Bij het aangaan van een zakelijke relatie, is voor een kwart van de eindverantwoordelijken hun onderbuikgevoel het belangrijkst. Zij baseren hun keuze voor het wel of niet aangaan van de relatie liever op gevoel dan op feiten. Waar vrouwen vaker neer worden gezet als gevoelsmens dan mannen, is het in deze kwestie juist andersom. 31 procent van de mannen vindt de relatie belangrijker dan de feiten, waar dit van de vrouwen slechts 20 procent is.

Achtergrondinformatie belangrijk

Ondanks bovenstaand hechten eindverantwoordelijken veel waarde aan achtergrondinformatie van een zakelijke relatie. Zo vindt driekwart (74%) het belangrijk om precies te weten met welke personen en bedrijven een (potentiële) zakelijke relatie werkt. Nog eens 77 procent vindt dat hun organisatie een risico-inschatting moet maken van hun (potentiële) zakelijke relatie.

David Verheecke, Managing Director Benelux en Group COO bij Altares Dun & Bradstreet: “We schrikken ervan dat zo’n groot deel van de eindbeslissers in de keuze voor een zakelijke relatie het ethisch kompas niet laat meewegen of de keuze bepaalt op een onderbuikgevoel. Niemand kan in een glazenbol kijken, maar een goede indicatie van de financiële gezondheid en het ethisch handelen van potentiële zakelijke relaties, geven een grotere zekerheid voor een goede samenwerking. Niet alleen bij potentiële zakelijke relaties is het belangrijk hier op te focussen, ook bij bestaande relaties is het belangrijk via een monitoringstool te allen tijde vinger aan de pols te houden.”

Lees het hele onderzoeksrapport Read more.

Share on social media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Anne de Geus

Marketing Campaign Officer

White paper

Credit Monitoring

Opportunities for your organization in focus

A credit check at customer acceptance is valuable, but also immediately outdated. The real credit risk actually begins after you have accepted a customer. accepted. The solution: monitor the financial health of your customers in real time.

Pdf of 16 pages, 0.4 MB
Credit Monitoring

Would you like to read more about credit and compliance?

2021 © - All rights reserved - Dun & Bradstreet B.V.
Legal      Privacy Policy