38 procent bedrijven staat onverschillig tegenover veroordeling klant

Leestijd 8 minuten | Anne de Geus | 7 oktober 2021

Persberichten

Bijna de helft wil wel uiteindelijke begunstigde identificeren

Rotterdam, 5 oktober 2021 – Maar liefst 38 procent van de Nederlandse bedrijven geeft aan het niet belangrijk te vinden om te weten of een uiteindelijke begunstigde van een bedrijf waar de organisatie zaken mee doet een veroordeling achter zijn naam heeft. Dat blijkt uit onderzoek van bedrijfsdataspecialist Altares Dun & Bradstreet, uitgevoerd onder 350 werkenden die eindbeslisser zijn binnen hun werkgebied. Opmerkelijk is dat bijna de helft (48%) van de ondervraagden wel belangrijk vindt de uiteindelijke begunstigde, de zogeheten UBO, van een zakelijk relatie te identificeren. Zestig procent wil graag weten wie de directeuren zijn van zakelijke relaties.

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owners en zijn de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie. Bedrijven zoals vennootschappen, stichtingen en trusts zijn verplicht  de uiteindelijke begunstigde in het UBO-register van de KvK in te schrijven. Daarentegen moeten bedrijven bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (Wwft) en zijn zodoende verplicht om de identiteit van de UBO vast te stellen.

Concernstructuren en belangenverstrengeling

Iets meer dan de helft (51%) van de eindbeslissers stelt het belangrijk te vinden om de concernstructuur van een (potentiële) zakelijke relatie in kaart te brengen. Daarnaast vindt driekwart (76%) het belangrijk om te weten of er eventueel sprake is van een belangenverstrengeling bij een zakelijke relatie. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als politicus ook aandelen verwerft in een organisatie die verbonden is met zijn portefeuille. Een dergelijke situatie kan fraude in de hand werken, iets waartegen de Wvft juist optreedt.

Wie is de directie?

Een kleine 27 procent van de eindbeslissers hoeft niet te weten wie de directeuren zijn van de bedrijven waar zij zaken mee doen. Zestig procent zegt het wel belangrijk te vinden, ook al komt men niet direct in contact met de directie.

David Verheecke, Managing Director Benelux bij Altares Dun & Bradstreet: “Als een zakenpartner verwikkeld is in criminele activiteiten kan dat erg nadelig uitpakken voor de organisatie. Daarom is het naast de wettelijke verplichting van belang om inzicht te hebben in een de uiteindelijke belanghebbende in de zin van de UBO. Een bedrijf kan door het identificeren van een UBO bijvoorbeeld criminele activiteiten bij zakenpartners blootleggen. Dit is vaak een complexe zaak, want een crimineel wil meestal niet als UBO worden geïdentificeerd worden. Zij maken bijvoorbeeld juist bewust gebruik van de ondoorzichtigheid van vennootschapsvormen om hun identiteit en het werkelijke doel van de organisatie te verbergen. Zeker als daarbij ook nog eens buitenlandse registraties aan te pas komen kan het nog ingewikkelder worden.”

Lees hier het hele rapport.

Deel via social media

Anne de Geus

Marketing Campaign Officer

Whitepaper

Credit Monitoring

Kansen voor jouw organisatie in beeld

Een kredietcheck bij klantacceptatie is waardevol, maar ook meteen verouderd. Het échte kredietrisico begint eigenlijk juist pas nadat je een klant hebt geaccepteerd. De oplossing: monitor de financiële gezondheid van je klanten real-time.

Pdf van 16 pagina’s, 0,4 MB
Credit Monitoring

Een free trial van één van onze producten? Zo geregeld!

Een bedrijf of D-U-N-S nummer opzoeken?

Een artikel of onderwerp opzoeken?

Suggesties

Je keuze voor

quizz outcome