Prinsjesdag 2023: Zo reageert Nederland op wereldwijde risico’s

Leestijd 6 minuten | Geschreven door Shirley Chih | 20 september 2023

Persberichten

Rotterdam, 20 september 2023 – Tijdens Prinsjesdag 2023 kondigde het kabinet plannen aan om mondiale problemen aan te pakken. Ondanks politieke turbulentie en complexe risico’s, zoals de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis, presenteert het demissionair kabinet haar plannen voor 2024. Uit het Global Business Risk Report (GBRR) van bedrijfsdataspecialist Altares Dun & Bradstreet blijkt dat bedrijven met internationale activiteiten een bovengemiddeld risico lopen in het derde kwartaal. Altares Dun & Bradstreet analyseerde hoe de Nederlandse overheid reageert op deze onzekerheden.

Het GBRR rangschikt de grootste bedreigingen voor bedrijven. Op basis van het potentiële effect op bedrijven wordt aan elk risicoscenario een score toegekend. De scores van de top-10 risico’s worden gebruikt om een algemene Global Business Impact (GBI) score te berekenen.

In het derde kwartaal van 2023 heeft de GBI een score van 306 bereikt, wat de laagste score van dit jaar is, maar nog steeds aanzienlijk lager dan de piek van 332 die in 2020 werd genoteerd als gevolg van de effecten van de pandemie. Ondanks dat de GBI-score nu op het laagste niveau in meer dan een jaar ligt, blijft deze nog steeds boven het lange termijn gemiddelde van 274. Deze ontwikkeling onderstreept de voortdurende uitdagingen waarmee bedrijven geconfronteerd worden in het internationale zakendoen. Tijdens de recente Troonrede heeft koning Willem-Alexander de maatregelen belicht die de Nederlandse overheid neemt om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

  • Steun aan Oekraïne

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne is een van de belangrijkste risico’s van het derde kwartaal van 2023, met een GBI-score van 48. Nederland blijft Oekraïne steunen in hun strijd tegen Russische agressie en draagt verantwoordelijkheid voor de voorbereiding van de berechting van oorlogsmisdaden. Bovendien pleit Nederland voor versterkte internationale samenwerking, zowel binnen de EU als met andere gelijkgestemde landen, zoals de VS. 

  • Koopkrachtmaatregelen

De huidige hoge rentetarieven en verdeelde beleidsmaatregelen van centrale banken voorspellen een mogelijke economische vertraging en risico van stagflatie. Prinsjesdag 2023 richt zich op armoedebestrijding met een toewijzing van 2 miljard euro, waardoor de verwachte stijging van de koopkracht in 2024 met 1,8 procent alle inkomensgroepen ten goede komt.

  • Klimaatonzekerheid en Bedrijven

De onzekerheid in de energiesector in Europa heeft wereldwijd geleid tot een tweedeling: landen die hun energietransitie versnellen en landen die zich gedwongen voelen om hun huidige energievoorziening te waarborgen. Tegelijkertijd zien we dat uiteenlopende beleidsmaatregelen ook uitdagingen meebrengen voor bedrijven. Ondanks veranderende omstandigheden blijft de GBI-score voor klimaatrisico’s stabiel op 27. Nederland bevindt zich onder de landen die actief overstappen naar groenere energiebronnen, met beleidsmaatregelen zoals subsidies voor duurzame initiatieven en de verbetering van het elektriciteitsnet.

  • Politieke ontwikkelingen in Europa

‘Politiek in de EU’ staat op de zevende plek in de top 10 van risico’s om in de gaten te houden, met een GBI-score van 21. Aan het begin van juli zagen we onrust in Frankrijk, de val van de Nederlandse regering en vervroegde verkiezingen in Spanje. Deze gebeurtenissen hebben het toneel gezet voor de Europese Parlementsverkiezingen volgend jaar. In heel Europa zien we dat kwesties met betrekking tot migratie en asiel diepe politieke verdeeldheid veroorzaken.

  • Cyberrisico’s

Op Prinsjesdag 2023 staat Nederland stil bij de toenemende cyberdreigingen en de groeiende noodzaak voor digitale vaardigheden. Met een GBI-score van 22 neemt cyberrisico de zesde plek in. Het kabinet erkent dat digitalisering en kunstmatige intelligentie nieuwe kansen en risico’s met zich meebrengen op het gebied van werk, gezondheidszorg, onderwijs en economie. Er worden maatregelen genomen om de digitale vaardigheden van de bevolking te verbeteren en veilige digitale participatie te garanderen.

David Verheecke, Managing Director bij Altares Dun & Bradstreet: “In een tijd van toenemende wereldwijde onzekerheid is het cruciaal om te begrijpen dat zakelijke besluitvorming wordt beïnvloed door complexe factoren. Deze complexe factoren blijven niet beperkt tot de directiekamers van bedrijven, maar reiken verder. Dit wordt ook bevestigd door de beleidsprioriteiten die naar voren zijn gekomen in de Troonrede. Bedrijfsleiders en beleidsmakers worden in toenemende mate geconfronteerd met vraagstukken zoals geopolitieke verschuivingen, milieu-impact, technologische disruptie en economische volatiliteit.”

Deel via social media

Shirley Chih

Marketing & Communications Officer

Whitepaper

Credit Monitoring

Kansen voor jouw organisatie in beeld

Een kredietcheck bij klantacceptatie is waardevol, maar ook meteen verouderd. Het échte kredietrisico begint eigenlijk juist pas nadat je een klant hebt geaccepteerd. De oplossing: monitor de financiële gezondheid van je klanten real-time.

Pdf van 16 pagina’s, 0,4 MB
Credit Monitoring

Een free trial van één van onze producten? Zo geregeld!

Een bedrijf of D-U-N-S nummer opzoeken?

Een artikel of onderwerp opzoeken?

Suggesties

Je keuze voor

quizz outcome